บริษัท เบนิซอน (ประเทศไทย) จำกัด

130/151 หมู่ 3 ซอย 12 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 035-922086, 035-922087, 035-922088

แฟกซ์. 035-922089

อีเมล. benison@benison.co.th

บริษัท เบนิซอน (ประเทศไทย) จำกัด

130/151 หมู่ 3 ซอย 12 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 035-922086, 035-922087, 035-922088

แฟกซ์. 035-922089

อีเมล. benison@benison.co.th